privacy

Buurt & Speeltuin

vereniging

N.O.K

Laatste update  03-1-2020


Privacy statement

Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K..

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. persoonsgegevens? Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden
  • Vrijwilligers
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. of ooit een lidmaatschap hebben gehad

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De penningmeester van Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. verwerkt persoonsgegevens in Excel.

 Waarvoor verwerkt Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. persoonsgegevens? Als je lid wilt worden van Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig.

Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid of relatie.

Als je eenmaal lid of relatie van Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. ) 2

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken.

Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

 

Verwerkt Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

 

Hoe gaat Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. met mijn persoonsgegevens om? Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? De penningmeester kan je gegevens inzien. De penningmeester van Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. kan je gegevens muteren.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

 

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na uitschrijving niet bewaard.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. van mij verwerkt? Door een afspraak te maken kunt u bij de penningmeester uw gegevens inzien.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. kun je altijd contact opnemen met secretaris@speeltuinverenigingnok.nl.

 

Wijzigingen privacy beleid Buurt- en speeltuinvereniging N.O.K. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.speeltuinverenigingnok.nl/privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren